Propozycja algorytmu diagnostyki różnicowania chorób związanych z glutenem