Polifenole

Opracowanie własne na podstawie: Zalega J., Szostak – Węgierek D.: Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część I. Polifenole roślinne, karotenoidy, błonnik pokarmowy. Probl Hig Epidemiol 2013, 94(1), 41 – 49